Informacija asmenims norintiems gauti palydėjimo paslaugą jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinyje

Palydėjimo paslauga jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose teikiama asmenims, gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • likusiems be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,
 • socialinę riziką patiriantiems vaikai (nuo 16 m.),
 • vaikams (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose,
 • sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • bendravimas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo;
 • apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (teikiama pagal poreikį iki 24 m.);
 • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • darbo įgūdžių ugdymo;
 • kitos paslaugos.

 

Kokius dokumentus pateikti?

Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams gali kreiptis: jaunuolio tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą; atvejo vadybininkas, dirbantis su riziką patiriančiomis šeimomis, kuriuose nėra užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo ugdymas; jaunuolis sulaukęs 18 metų; socialinės globos įstaiga, nurodydama jaunuolį, sulaukusį 16 metų. Nurodyti asmenys dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinyje gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą  ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą-paraišką teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • nepilnamečio, kuriam prašoma skirti palydėjimo paslaugą, asmens dokumento kopiją;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo yra arba buvo globojamas (rūpinamas) socialinės globos įstaigoje;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali būti apgyvendintas įstaigoje.
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

 

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą palydėjimo paslaugai jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose skyrimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju);
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose teikiama nemokamai;
 • apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama kaip palydėjimo paslaugos jaunuoliams dalis.

Išsamesnė informacija apie palydėjimo paslaugą jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose teikiama telefonais (8 46) 47 02 02, +370 678 23 314.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Gargždų seniūnija - tel. (8-46)46 62 23; +370 694 36 286; +370 655 44 324;+370 606 26 115

Dauparų - Kvietinių seniūnija - tel. (8-46) 46 62 92; +370 655 79 988

Vėžaičių seniūnija - tel. (8-46) 45 82 70; +370 614 52 734

Dovilų seniūnija - tel. (8-46) 44 41 34; +370 656 50 886

Endriejavo seniūnija - tel. (8-46) 44 51 21; +370 673 85 019

Sendvario seniūnija - tel. (8-46) 48 90 29; +370 673 29 218

Kretingalės seniūnija - tel. (8-46) 44 65 32; +370 656 38 141

Priekulės seniūnija - tel. (8-46) 45 42 21; +370 658 26 964; +370 658 26 965

Agluonėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 22 89; +370 655 40 849

Veiviržėnų seniūnija - tel. (8-46)  45 92 72; +370 682 32 196

Judrėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 28 95; +370 698 30 896

Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (8 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

Back to top