Atviri duomenys – tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.

Gargždų socialinių paslaugų centras tokios informacijos neteikia, nes netvarko tokios informacijos rinkmenų.

Back to top