• Dienos socialinė globa
  • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
  • Vaikų dienos socialinė priežiūra
  • Laikinas apnakvindinimas
  • Intensyvi krizių įveikimo pagalba
  • Psichosocialinė pagalba
  • Apgyvendinimas nakvynės namuose
  • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
  • Trumpalaikė socialinė globa
  • Ilgalaikė socialinė globa
  • Palydėjimo paslaugos jaunuoliams

Puslapis atnaujintas: 2023-05-17

 

Back to top